Przyczyny nieważności małżeństwa


 

Cytując  kanon 1060 KPK „Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodnię się czegoś przeciwnego.”  Wynika z tego że wszystkie zawarte małżeństwa są ważne, chyba że udowodnimy prze sądem coś przeciwnego.  W kodeks prawa kanonicznego w tytule VII dotyczącym małżeństwa, wymienia szereg przepisów na podstawie, których można starać się udowodnić nieważność małżeństwa. Wśród tych przepisów wyróżnić możemy trzy ich kategorie: przeszkody zrywające, wady oświadczenia woli oraz przyczyny formalne.

Wśród przeszkód zrywających możemy wyróżnić:

 • Wiek.
 • Pokrewieństwo.
 • Pokrewieństwo prawne.
 • Powinowactwo.
 • Impotencja.
 • Święcenia.
 • Wieczysty publiczny ślub czystości.
 • Różna wiara.
 • Węzeł małżeński.
 • Przyzwoitość publiczna.
 • Małżonkobójstwo.
 • Porwanie.

Wśród wad oświadczenia woli wyróżnić możemy:

 • Brak wystarczającego używania rozumu.
 • Poważny brak rozeznania oceniającego.
 • Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej.
 • Wiedza minimalna.
 • Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony.
 • Błąd co do przymiotów małżeństwa  jedności, nierozerwalności oraz sakramentalności.
 • Symulacja całkowita.
 • Symulacja częściowa.
 • Zgoda warunkowa.
 • Podstępne wprowadzenie w błąd.
 • Przymus oraz bojaźń.

Aby dowiedzieć się więcej na temat wyżej wymienionych przesłanek, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie. W bezpośredniej rozmowie wyjaśnimy wszystkie niejasności związane w powyższą tematyką.