Proces kanoniczny


W odróżnieniu od procesu cywilnego, w postępowaniu kanonicznym nie mamy do czynienia z procesem spornym, a więc strony procesu nie są przeciwnikami, rywalami. Strony są równe, a całość postępowania toczy w sprawi o istnienie lub nie istnienie małżeństwa. Postępowanie przed sądem biskupim nie ma na celu rozwiązanie istniejącego małżeństwa, z czym mamy do czynienia w cywilnym postępowaniu rozwodowym, a jego celem jest stwierdzenie ważności lub nieważności małżeństwa.  Zgodnie z  kanonem  1141 KPK:  „Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci.” Sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, na całe życie, i tylko śmierć może go rozwiązać.

Całość postępowania zaczyna się od złożenia skargi powodowej o nieważność małżeństwa. Czynność ta uruchamia cały cykl procesowy. W toku postępowania należy wyjawić wszystkie fakty, dowody, świadczące o ważności lub nieważność małżeństwa,  na podstawie których niezawisły sąd biskupi wydajne wyrok pozytywny lub negatywny.

Sąd  obraduje w składzie  trzech sędziów, w całości postępowania wyróżnić możemy instytucje obrońcy węzła małżeńskiego, którego zadaniem jest przedstawienie wszystkich argumentów za ważnością małżeństwa. Proces co do zasady jest procesem pisemnym.

W dniu 08.12.15 wyszedł w życie list apostolski motu proprio „Mistis Iudex Dominus Iesus”, którego celem jest reforma przepisów dotyczących procesu małżeńskiego. Wprowadza on  nowy typ procesu, tzw. „proces skrócony” (Processus brevior). Proces ten będzie znacznie przyśpieszał procedurę postępowania przed sądem. Do tego typu postępowania będą dopuszczone tylko nieliczne sprawy, o niezbitych dowodach potwierdzających nieważność małżeństwa. Skarga ma być złożona przez obie strony.

Zmianie uległy również przepisy mówiące o tym, iż aby zawrzeć nowy związek małżeński potrzebne jest obecnie tylko jeden pozytywny wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa.

Napisz, zadzwoń, umów się na spotkanie, a wyjaśnimy Ci wszystkie procedury tego skomplikowanego i zawiłego procesu. Przygotujemy dla Ciebie skargę, odpowiedzi na pisma procesowe, apelacje do wyższych instancji. Udzielimy porad prawnych, przygotujemy do przesłuchania przed sądem.