O nas


 

Pełnomocnik przed Sądami Kościelnymi Daniel Dróżdż

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych, studia licencjackie na Uniwersytecie Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Prawa Kanonicznego, specjalista w dziedzinie Małżeńskiego Prawa Kanonicznego, Pełnomocnik przed Sądami Kościelnymi.


Radca Prawny Michał Tobiasz 

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II – Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych,  Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Prawa Kanonicznego, Aplikacja Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.