Strona główna


 

Zajmujemy się konsultacjami z zakresu prawa kanonicznego, pomagamy w uzyskaniu stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, bardzo często mylnie zwanych przez wiernych „rozwodem kościelnym” lub unieważnieniem małżeństwa kościelnego, rozwiązaniem małżeństwa.

Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy zapewniają najwyższą jakość usług, pełną dyskrecje, poufność. Zapewniamy pełną obsługę prawną z zakresu:

 •  konsultacji w sprawach przed rozpoczęciem procesu, 
 •  sporządzenie skargi powodowej,
 •  przygotowania prośby o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego, 
 •  rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
 •  redagowania pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości,
 •  przygotowania propozycji pytań dla stron i świadków,
 •  stawiennictwa na publikacji akt, 
 •  przedłożenia nowych dowodów po publikacji,
 •  uwag  do opinii biegłego,
 •  przygotowania odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła, 
 •  apelacji do II instancji,
 •  prośby o wyznaczenie III instancji w Polsce,
 •  apelacji do Roty Rzymskiej,
 •  zaskarżenia wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną. 

Z nami żaden przypadek nie jest zbyt skomplikowany do realizacji. Zadzwoń i umów się na spotkania. Wyjaśnimy Ci najbardziej zawiłe kwestie dotyczące prawa kanonicznego małżeńskiego . Przygotujemy Cie do całości postępowania przed sądem biskupi. Pomożemy w sporządzeniu pism procesowych oraz przesłuchań. Oferujemy swoje usługi na terenie województw małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego.